Czym są emerytury stażowe?

Emerytury stażowe stają się kluczowym zagadnieniem w nadchodzącej kampanii wyborczej. Dwa różne projekty ustawy na ten temat – jeden prezydencki i jeden obywatelski – mają szansę zostać wprowadzone w 2023 roku.

Aktualne Kryteria Emerytalne

Obecnie, kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Staż pracy jest jednym z czynników wpływających na wysokość świadczenia emerytalnego.

Czym Są Emerytury Stażowe?

Emerytury stażowe to świadczenia, które umożliwiają przejście na emeryturę bez osiągnięcia określonego wieku emerytalnego. Kryterium to opiera się jedynie na liczbie lat pracy. Jest to odpowiedź na problem utraty zdolności do pracy na skutek długotrwałego zatrudnienia.

Kto Będzie Objęty Nowymi Zasadami?

Nowe zasady mają dotyczyć wyłącznie osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Co więcej, emerytura stażowa będzie dobrowolna, umożliwiając tym, którzy chcą pracować dłużej, dalsze zwiększanie swojego kapitału w ZUS.

Kryteria Stażowe

Zgodnie z proponowanymi zmianami, prawo do emerytury stażowej można by nabyć przed osiągnięciem wieku emerytalnego pod warunkiem:

  • posiadania wymaganej liczby lat składkowych i nieskładkowych (35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn w projekcie obywatelskim; 39 lat dla kobiet i 44 lata dla mężczyzn w projekcie prezydenckim),
  • oraz posiadania wystarczających środków na koncie ubezpieczeniowym, aby ustalić wysokość emerytury na poziomie co najmniej minimalnej emerytury.

Składki i Okresy Składkowe

W projekcie obywatelskim, kobieta nabyłaby prawo do emerytury stażowej po zgromadzeniu co najmniej 23,5 roku okresów składkowych i 11,5 roku okresów nieskładkowych. Tylko lata składkowe wpłyną na wysokość świadczenia.

Wysokość Emerytury Stażowej

Emerytura stażowa nie będzie mogła być niższa niż minimalna emerytura ustalona na dany rok. Niemniej jednak, nic nie stoi na przeszkodzie, aby była wyższa.

Co Dalej?

Po osiągnięciu wieku emerytalnego, osoby z prawem do emerytury stażowej będą mogły złożyć wniosek o emeryturę. Świadczenie zostanie obliczone po uwzględnieniu wcześniej wypłaconych emerytur, w tym emerytury stażowej.